Семеринги

Семерингите предлагани от СИЛЕКС-03 са на DICHTA - Швейцария. Производителя прилага съвременни технологии в производството на семерингите с чиято помощ успява да покрие и високите международни стандарти за качество на производството и същевременно с това да покрие и най-взискателните нужди на своите клиенти.