Електроди и тел за заваряване

EЛЕКТРОДИ И ТЕЛ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ от ELECTRODE JESENICE – SLOVENIA

Продуктите на Elektrode Jesenice се произвеждат според стриктните нужди на клиентите и също така добре познатите международни стандарти: TUV, DB, GL, BV, LR, ABS, DNV и други. Целия процес по производството е строго съобразен със стандарта за качество ISO 9001 

ЕЛЕКТРОДИ - Ф 2, 2.5, 3.25, 4, 5

Видове електроди по предназначение:
базъчни - EVB50
рутилови - EMONA
за чугун - CAST NiFe
за мед и медни сплави
за неръждаеми стомани
за алуминий и алуминиеви сплави 

Ролки тел МИГ/МАГ - (Metal inert gas) Стоманен тел за производство на метални конструкции, съдове и котли. Завареният шев е с много добри механични показатели. Телът е прецизно навит по слоеве. Качественото помедняване осигурява по-добър токов контакт и удължаване на времето на работа на дюзите, жилата и телоподаващите ролки
MIG 65 Ni и Mo легиран метален инертен заваръчен проводник е подходящ за заваряване на финозърнести микролегирани стомани.
MIG 75 Mn, Ni и Mo легиран метален инертен газ, е подходящ за заваряване на финозърнести стомани с висока якост на опън. 
- и други


Пръчки тел ВИГ/TIG (Tungsten Inert Gas) - Пръчки ВИГ тел за заваряване с волфрамови електроди и защитен газ аргон (Ar) при производство на котли, съдове и други метални конструкции
VAC 60 TIG VAC 60 с твърдо медно покритие за заваряване в газозащитни атмосфери. Подходящ за заваряване на нелегирани стомани с опън направо под 530 N / mm2 като котелна плоча, финозърнести стомани, тръбни стомани, корабостроителни стомани и отливки.
- VAC 65 TIG VAC 65 с твърдо медно покритие за заваряване в атмосфера, защитна от газ. Малко по-високи силициеви и манганови легирани стойности от VAC 60. По-високото съдържание на силиций и манган увеличават напрежението на провлачване и якостта на опън на заварения метал (в сравнение с VAC 60). Високото съдържание на силиций насърчава ниската чувствителност към повърхностните примеси и допринася за гладкото заваряване. Подходящ за заваряване на нелегирани и нисколегирани строителни стомани с опън направо под 640 N / mm2 като котелна плоча, финозърнести стомани, стоманени тръби, стомани за корабостроене и отливки.
Böhler Welding Austria - EЛЕКТРОДИ И ТЕЛ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ

Днес, Böhler Welding, обединила търговските марки на продуктите „Böhler“, „T-PUT“, „Avesta“ и „UTP“ в глобалната бранд мрежа Фьост Алпине Böhler Welding, е с над 85 години известност като иновативен производител на заваръчни консумативи зас ъвместно заваряване във всички големи електродъгови заваръчни процеси.

Видове електроди по предназначение:
1.Базъчни - Електроди за заваряване на шевове с най-високи изисквания за здравина. Металът на шева е жилав и с висока якост на удар дори при отрицателни температури (до -50°C). Предназначени са за производство на конструкции с високи натоварвания и надзорни съоръжения - Böhler AWS E7018-1, Böhler FOX EV 50, Böhler FOX EV 63
2.Рутилови - Електроди за професионално и хоби заваряване на строителни конструкции, съдове и тръби, с променлив или постоянен ток - Böhler FOX ETI, Böhler AWS E6013, Böhler FOX SPE
3. За чугун, за мед и медни сплави, за неръждаеми стомани, за алуминий и алуминиеви сплави 

Ролки тел МИГ/МАГ (Metal inert gas) - Стоманен тел за производство на метални конструкции, съдове и котли. Завареният шев е с много добри механични показатели. Телът е прецизно навит по слоеве. Качественото помедняване осигурява по-добър токов контакт и удължаване на времето на работа на дюзите, жилата и телоподаващите ролки - Böhler SG2 и др.

Пръчки тел ВИГ/TIG (Tungsten Inert Gas) - 
Пръчки ВИГ тел за заваряване с волфрамови електроди и защитен газ аргон (Ar) при производство на котли, съдове и други метални конструкции - Böhler EMK 6 и др.