ЗА НАС

Фирма СИЛЕКС-03 е еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирано по Търговския закон през 2003г., с предмет на дейност:

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА НА ДЕТАЙЛИ

В момента фирмата разполага с магазин и склад, където предлага материали и изделия за промишлеността, от наложили се производители на широка гама технически продукти.

НАШАТА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ

Приоритет  на компанията - най-високо качество на нашите технически индустриални продукти, материали и услуги. Това го потвърждаваме, чрез избора на нашите партньори.

Нашата политика е  да сме гъвкави, относно предлагането на нашите продукти спрямо търсенето на клиентите, да оправдаем техните нужди и изисквания в областта на
лагери, ремъци, семеринги, вериги, топлоизолационни материали, безазбестови уплътнителни листи, набивки и др.

Най-важното за нас - удовлетвореност на Клиента.

Ние от СИЛЕКС-03 ЕООД като доставчик на технически индустриални продукти и преди като контрагенти (близо 20 години) в услугите на кораборемонта,
продължаваме да поддържаме една и съща теза: ​горчивината от ниското качество на вложените материали и продукти никога не отминава.

СИЛЕКС-03 ЕООД се стреми да поддържа добри търговски отношения със своите партньори и взаимна коректност във взаимоотношенията с тях.
Фирмената политика е насочена към задоволяване на непрекъснато нарастващите изисквания на индустрията и селското стопанство, относно използваните технически продукти
и материали.

НАШАТА КОНЦЕПЦИЯ - Качество като ядро, услуга като принцип